ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร Momyclub

dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
หมวดหมู่สินค้า
dot
สินค้าสำหรับคุณแม่
สินค้าสำหรับเด็ก
สินค้าอื่นๆ


Go to medela
Go to munchkin


การศึกษาระดับเชาว์ปัญญาในเด็กที่กินนมแม่ article

     การศึกษาโดย Angeisen NK และคณะในประเทศ Norway โดยศึกษาในเด็กที่กินนมแม่ในช่วง 1 ปีแรกจำนวน 345 คน โดยทำการประเมินพัฒนาการด้านสมองและกล้ามเนื้อด้วย Bayley’s Scales of infant Development(โดยวัดทั้ง Mental development index ,MDI และ Psychomotor index,PDI) ที่อายุ 13 เดือนและวัดระดับ IQ ด้วย Wechler Preschool and Primary Scale of Intelligence(WPPSI-R) และ Peabody Development Scale ที่อายุ 5 ปี พบว่า เด็กที่กินนมแม่น้อยกว่า 3 เดือนมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่กินนมแม่มากกว่า 6 เดือน โดยมีคะแนนของ MDI score ที่ 13 เดือนและผลIQ จาก WPPSI-R ที่อายุ 5 ปีต่ำกว่าค่า Median ของกลุ่ม และแม้ว่าได้ตัดตัวกวนที่เกี่ยวข้องได้แก่ เชาว์ปัญญาของแม่ และการศึกษาของแม่ การสูบบุหรี่ในแม่ออกไปแล้วก็ยังพบความแตกต่างอยู่  การศึกษานี้จึงสรุปว่า ระยะเวลาในการให้นมแม่นานมีผลต่อเชาว์ปัญญาในเด็ก


     การศึกษาโดย Quinn PJ และคณะในออสเตรเลีย โดยศึกษาระยะยาวในเด็กจำนวน 3880 คน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี โดยใช้ Peabody Picture Vocabulary Test Revise,PPVT-R และมีการปรับปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลต่อเชาว์ปัญญาทั้งปัจจัยด้านBiology และ Psychosocial พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการให้นมแม่กับเชาว์ปัญญาของเด็ก และเมื่อมีการเพิ่มระยะเวลาในการให้นมแม่นานขึ้น ก็จะพบการเพิ่มขึ้นของคะแนนเชาว์ปัญญา โดยพบว่าเด็กที่ได้รับนมแม่นาน 6 เดือน หรือมากกว่าจะมีระดับเชาว์ปัญญาเพิ่มขึ้น 8.6 คะแนนในเพศหญิง และ 5.8 คะแนนในเพศชายเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กที่กินนมผง การศึกษานี้จึงสรุปว่าการให้นมแม่มีผลเพิ่มระดับเชาว์ปัญญา


     การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเลี้ยงลูกด้วยนมผสมนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การเลี้ยงลูกด้วยนมผสมนั้นเป็นการให้อาหารลูกเพียงอย่างเดียว แต่การให้นมแม่นั้นเป็นกระบวนการเลี้ยงดูเด็กทั้งหมด ทั้งการให้สารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสม การกระตุ้นระบบสมองและประสาทให้พัฒนาได้ดี การให้ความรักและเชื่อมโยงสายสัมพันธ์แม่และลูก และการให้ความรู้สึกมั่นคงกับเด็ก ทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีในอนาคต 

     ดังนั้นแม่ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ 6 เดือน และให้กินนมแม่ต่อโดยให้อาหารเสริมที่เหมาะสมตามวัยร่วมด้วย จนถึงขวบปีที่ 2 หรือนานกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแม่จะปฏิบัติตามได้แค่ไหน
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก

ทำไมให้นมแม่อย่างเดียวตั้ง 6 เดือน
หัดเยอรมัน (Rubella) อันตราย...ที่มิใช่เพียงแค่หวัด
การเลือกใช้น้ำมันพืชกับอาหารเด็ก
การปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก
นมแม่แน่ขนาดไหน article
การเลี้ยงดูลูก...ด้วยนมแม่ article
ลูกได้รับน้ำนมแม่เพียงพอหรือไม่ article
ป้องกันก่อน มั่นใจกว่า กับไวรัสโรต้า article
โรคมือเท้าปาก article
การหลับไม่ตื่นในเด็กทารก (Sudden Infant Death Syndrome) articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

อีเมล์สอบถาม : info@momyclub.com อีเมล์ฝ่ายขาย : sale@momyclub.com