ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร Momyclub

dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
หมวดหมู่สินค้า
dot
สินค้าสำหรับคุณแม่
สินค้าสำหรับเด็ก
สินค้าอื่นๆ


Go to medela
Go to munchkin


ดูแลรักษาเครื่องปั๊มนมอย่างไรให้ใช้งานไปนานๆ article

     เครื่องปั๊มนมคุณภาพดี มักมีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นการใช้งานเครื่องปั๊มนมและการดูแลรักษาเครื่องปั๊มนมอย่างถูกวิธีจะ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั๊มนมของคุณ ดังนั้น การดูแลรักษาเครื่องปั๊มนมจึงมีความสำคัญพอๆกับการเลือกเครื่องปั๊มนมดีๆ เช่นเดียวกัน


      การดูแลรักษาเครื่องปั๊มนมอย่างถูกวิธีนั้น
ผู้ใช้งานควรมีความเข้าใจถึงส่วนประกอบหลักๆของเครื่องปั๊มนมและหลักการทำ งานของเครื่องปั๊มนมแต่และรุ่นด้วยเช่นกัน


หลักการดูแลเครื่องปั๊มนมไฟฟ้ามีข้อควรคำนึงดังนี้


1.เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยอาศัยการทำงานของมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์ประกอบด้วยขดลวดตัวนำอยู่ในสนามแม่เหล็กทำงานได้โดยอาศัยหลักการ ที่ว่า เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดตัวนำที่พันรอบแกนเหล็กในสนามแม่เหล็กจะ เกิดอำนาจแม่เหล็ก ผลักกับสนามแม่เหล็ก ทำให้ขดลวดหมุนได้
ข้อควรระวัง ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ คือ ถ้าไฟตก มอเตอร์จะไม่หมุน แต่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำอยู่ ซึ่งอาจทำให้ขดลวดร้อนและไหม้ได้ ดังนั้นจึงต้องถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับทุกครั้งที่ไฟตก และเมื่อเลิกใช้งาน
ดังนั้น หากคุณใช้งานเครื่องปั๊มนมในขณะไฟตก คุณควรใช้งานโดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่หรือถ่านแทนไฟฟ้ากระแสตรง

2.การทำงานอาศัยระบบการประมวลผลจากแผงควบคุม (Microprocessor) และชิปประมวลผล(Chip) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและประกอบไปด้วยแผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งหลักการดูแลอุปกรณ์ในส่วนนี้ มีข้อควรคำนึงดังนี้
2.1 ต้องแน่ใจว่า กำลังไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องปั๊มนั้นเหมาะสม ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือ เนื่องจาก หากใช้กำลังไฟฟ้าเกินมาตรฐาน จะทำให้แผงควบคุมไหม้ได้
2.2 ระวังไม่ให้ส่วนของเครื่องโดนน้ำ หรือของเหลว
2.3 ระวังไม่ให้ส่วนของเครื่องตกกระแทกแรงๆ

3.ชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ปั๊ม มีหลักการดูแลดังนี้
3.1 ก่อนใช้งาน ผู้ใช้งานควรอ่านคู่มือประกอบการใช้งานที่มากับตัวเครื่อง และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและการทำความสะอาดอุปกรณ์ปั๊ม
3.2 ชิ้นส่วนต่างๆที่สัมผัสกับเต้านมและน้ำนมควรต้องใช้กับผู้ใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น
3.3 สายยางปั๊มและชิ้นส่วนต่างๆต้องแห้งก่อนนำมาประกอบเพื่อใช้งาน
3.4 หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้นำชิ้นส่วนต่างๆที่สัมผัสกับเต้านมหรือน้ำนม ล้างด้วยน้ำเย็นที่สะอาดด้วยการรินน้ำผ่านชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อล้างคราบนมที่ติดอยู่ หลังจากนั้นให้ล้างชิ้นส่วนต่างๆด้วยน้ำสบู่ (น้ำยาล้างขวดนม) ที่อุ่นๆ แล้วใช้น้ำร้อนรินผ่าน หลังจากนั้นให้เป่าลมหรือทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนนำไปเก็บในที่ที่สะอาดและแห้ง
3.5 คำแนะนำส่วนใหญ่ให้ใช้น้ำต้มเดือดรินผ่านส่วนประกอบต่างๆที่สัมผัสกับเต้านม หรือน้ำนมหลังการใช้งานในแต่ละวัน แต่อย่างไรก็ตาม ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่มากับเครื่องเท่านั้น
3.6 ต้องแน่ในว่าอุณหภูมิของน้ำหรือน้ำยาที่ใช้ล้างเหมาะสมกับอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ โดยให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานที่มากับตัวเครื่องเท่านั้น

4.ชิ้นส่วนภายในตัวเครื่องที่ทำจากวัสดุต่างกัน
เช่นชิ้นส่วนของ Diaphragm ทำจากแผ่นยาง ฝาปิด Diaphragm ทำจากพลาสติก ปุ่มกดหรือปุ่มหมุนอาจจะทำจาก Silicone หรือพลาสติก ซึ่งวัสดุแต่ละชนิด จะมีอายุการใช้งานตามชนิดของวัสดุนั้นๆและตามปริมาณการใช้งาน
การยืด อายุการใช้งานชิ้นส่วนที่ทำจากยาง หรือ Silicone หรือ พลาสติกนั้น ทำได้โดยการเลี่ยงการเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เป็นเวลานานๆ

5.แบตเตอรี่/ถ่าน เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าบางรุ่น สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรือถ่านอัลคาไลน์ได้ ดังนั้นการดูแลแบตเตอรี่/ถ่าน มีหลักการดังนี้
5.1 ไม่ควรเก็บแบตเตอรี่/ถ่าน ไว้ในที่ที่ทีอุณหภูมิสูง เป็นเวลานานๆ อุณหภูมิที่จะช่วยรักษาสภาพของแบตเตอรี่เอาไว้ได้ยาวนานคือประมาณ 25 องศาเซลเซียส
5.2 ไม่ควรใช้แบตเตอรี่/ถ่านจนหมด แล้วถึงชาร์จไฟ ควรเริ่มชาร์จไฟเมื่อแบตเตอรี่เหลือพลังงานประมาณ 20% เพื่อให้แบตเตอรี่ได้มีเวลาคายประจุออกมา
 
รอบรู้เรื่องเครื่องปั๊มนม

ทำไมถึงต้องเลือกเครื่องปั๊มนม Medela article
เลือกเครื่องปั๊มนมแบบไหนดี article
เครื่องปั๊มนม PIS Advanced or Freestyle article
เตรียมเครื่องปั๊มนมเมื่อไหร่ดี article
ความแตกต่างของเครื่องปั๊มนมMedela PIS Advanced แต่ละแบบ article
เครื่องปั๊มนม ซื้อหรือเช่า เครื่องใหม่หรือใช้แล้ว article
Dr.Alanna Levine article
7 เคล็ดลับปั๊มนมให้สำเร็จ article
ตารางเปรียบเทียบเครื่องปั๊มนม Medela 3 รุ่น articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

อีเมล์สอบถาม : info@momyclub.com อีเมล์ฝ่ายขาย : sale@momyclub.com