ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร Momyclub

dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
หมวดหมู่สินค้า
dot
สินค้าสำหรับคุณแม่
สินค้าสำหรับเด็ก
สินค้าอื่นๆ


Go to medela
Go to munchkin


นโยบายการรับประกันสินค้า article

เงื่อนไขการรับประกันเครื่องปั๊มนม


1. รับประกันเฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ปั๊ม ภายในระยะเวลา 12 เดือน ( Medela Pump In Style Advanced ) และภายในระยะเวลา 10 เดือน(Medela Freestyle) และ 5 เดือน(Medela Swing) ตามลำดับ นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า
2. ทางร้านสามารถเลือกที่จะซ่อม เปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่
3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุต่างๆดังนี้
       a.การใช้งานผิดวิธี หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่แนบมากับสินค้า รวมถึงการใช้งานเครื่องผ่านปลั๊กไฟโดยตรงสำหรับเครื่องปั๊มนมรุ่น Freestyle       
       b.จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ  หรือ เกิดอุบัติเหตุแก่เครื่อง เช่นเครื่องตกกระแทก ตกน้ำ
       c.ภัยธรรมชาติ ถูกน้ำหรือของเหลว  สารเคมีต่างๆ สัตว์หรือแมลง การขนส่ง แรงดันไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน
       d.การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข การตัดต่ออุปกรณ์ใดๆให้ผิดไปจากมาตรฐานเดิม
4. ในกรณีจัดส่งสินค้าเพื่อรับบริการโดยทางไปรษณีย์พัสดุ หรือบริษัทขนส่ง ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งไปและกลับ
5.ระยะเวลาในการส่งซ่อม (ไม่รวมระยะเวลาขนส่ง) ประมาณ 3-7 วัน หากเกินกำหนดเวลา ทางร้านจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.หากพ้นระยะเวลาประกันสินค้า ทางร้านยินดีรับซ่อม เปลี่ยน จัดหาอะไหล่ทดแทนให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

7.หากพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายของเครื่องปั๊มนม Medela รุ่น Freestyle เกิดจากการใช้งานผ่านการเสียบปลั๊กไฟโดยตรง ทางร้านจะถือว่าความเสียหายนี้ การรับประกันไม่ครอบคลุม

เงื่อนไขการรับประกันเบบี้มอนิเตอร์


1.
รับประกันเฉพาะกล้องและมอนิเตอร์ (ไม่รวมแบตเตอรี่) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า
2.
ทางร้านสามารถเลือกที่จะซ่อม เปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่
3.
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุต่างๆดังนี้
       a.
การใช้งานผิดวิธี หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่แนบมากับสินค้า
       b.
จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือ เกิดอุบัติเหตุแก่เครื่อง เช่นเครื่องตกกระแทก ตกน้ำ
       c.
ภัยธรรมชาติ ถูกน้ำหรือของเหลว สารเคมีต่างๆ สัตว์หรือแมลง การขนส่ง แรงดันไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน
       d.
การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข การตัดต่ออุปกรณ์ใดๆให้ผิดไปจากมาตรฐานเดิม
4. ในกรณีจัดส่งสินค้าเพื่อรับบริการโดยทางไปรษณีย์พัสดุ หรือบริษัทขนส่ง ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งไปและกลับ
5.ระยะเวลาในการส่งซ่อม (ไม่รวมระยะเวลาขนส่ง) ประมาณ 15-30 วัน หากเกินกำหนดเวลา ทางร้านจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.
หากพ้นระยะเวลาประกันสินค้า ทางร้านยินดีรับซ่อม เปลี่ยน จัดหาอะไหล่ทดแทนให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

 เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าในหมวดสินค้าสำหรับเด็ก

1. สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือซ่อมแซมใด ๆ
3. รับเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า
5. ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งสินค้ากลับคืนมายังร้านเองทั้งหมด
ดังนั้น เมื่อได้รับสินค้าแล้วลูกค้าควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

 
ข่าวสารจาก Momyclub

โปรโมชั่นซื้อเครื่องปั๊มนมแถมฟรี ถ้วยบดและเสริฟอาหาร Nuk article
สินค้า Pre-order article
คำถามที่พบบ่อย article
แจ้งปรับราคาสินค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พย.2555 นี้ article
Summer Infant Monitor Review article
ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้รับหมอนให้นม My Brest Friend articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

อีเมล์สอบถาม : info@momyclub.com อีเมล์ฝ่ายขาย : sale@momyclub.com